November 29, 2016

Uttalande från styrelsen i MediRox med anledning av höjt bud

 

 

Den 28 november 2016 offentliggjorde Ahead Global i ett pressmeddelande att utifrån redan inlämnade aktier i Budpliktsbudet och ytterligare aktier som Ahead Global förvärvat utanför marknaden att Ahead Global äger cirka 39,6 procent av aktierna och 50,9 procent av rösterna i MediRox. Samtidigt offentliggjorde Ahead Global en höjning av vederlaget i erbjudandet till 14,00 kr per A-aktie och 14,00 kronor per B-aktie. I samband med detta förlängde Ahead Global acceptperioden i Erbjudandet till och med kl 17:00 den 12 december 2016. För mer information om Ahead Globals Erbjudande och villkoren för detta Erbjudande hänvisas till Ahead Globals pressmeddelande från den 28 november 2016.

Uttalande från styrelsen