November 09, 2016

Tillägg till erbjudandehandling

Detta är ett tillägg (”Tilläggshandlingen”) till den erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) som offentliggjordes den 26 oktober 2016. Läs hela tillägget till erbjudandehandlingen i pdf-filen nedan.

Tillägg Erbjudandehandling Budpliktsbud