December 16, 2016

Pressrelease tidpunkt för avnotering

Enligt tidigare styrelsebeslut om avnotering av MediRox aktier från AktieTorget har datum för avnotering satts till den 22 december 2016.

Sista dag för handel med bolagets aktier är 21 december 2016.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Schmid, styrelsens ordförande

Telefon: 070-373 81 43

E-post: peter.richard.schmid@gmail.com

Läs hela pressreleasen i pdf Beslut om avnotering per 161222