December 15, 2016

Pressrelease Avnotering

MediRox beslutar om avnotering efter att Ahead Global äger mer än 90% av bolaget. Ahead Global har meddelat att man anser att det inte längre föreligger förutsättningar för en ändamålsenlig handel för MediRox aktier på AktieTorget. Detta har föranlett styrelsen i MediRox att vid styrelsemötet 2016-12-14 besluta att avnotera MediRox från AktieTorget. Vidare har Ahead Global beslutat att under första kvartalet 2017 initiera en tvångsinlösenprocess avseende resterande A- och B-aktier i MediRox. Läs hela pressreleasen i pdf-filen nedan.

Avnotering pdf