September 23, 2016

Pressrelease Ahead Global passerar budpliktsgränsen

MediRox AB:s (”MediRox”) största aktieägare, Ahead Global Investment Ltd (”Ahead
Global”) har förvärvat ytterligare aktier, motsvarande 11,4 procent av rösterna och 9,4 procent
av kapitalet i MediRox. Ahead Global har förvärvat aktierna till ett pris om 13,0 kronor per
aktie, oavsett aktieslag. Det erlagda priset är cirka 20 procent högre (A-aktier) respektive 18
procent högre (B-aktier), jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
MediRox A-aktier respektive B-aktier under de senaste 30 dagarna på AktieTorget.

Genom förvärven har Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox, vilket Ahead Global i enlighet med punkt III.1 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar måste offentliggöra. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande. Ahead Global är nu skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende de kvarvarande aktierna i MediRox inom fyra veckor från förvärvet. Ahead Global kommer inom denna period att genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende de kvarvarande aktierna i MediRox till ett pris om 13,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag.

Ahead Global ägde tidigare 21,6 procent av kapitalet och 27,3 procent av rösterna i MediRox. Genom förvärv av 311 853 A-aktier och 249 400 B-aktier kontrollerar Ahead Global nu 31 procent av kapitalet och 38,7 procent av rösterna i MediRox. Läs hela pressreleasen i pdf-filen nedan.

Pressrelease Ahead Global Investment Ltd passerar budpliktsgränsen pdf