September 25, 2016

Pressrelease Ersättningsinvestering

Styrelsen i MediRox AB har vid styrelsemötet 2016-08-25 beslutat att göra en ersättningsinvestering i en ny s k frystork i produktionen med ett ordervärde på ca 4,5 miljoner kronor. Utrustningen kommer att installeras under kvartal 3, 2017 ” Investeringen är nödvändig dels för att ersätta den gamla utrustningen av åldersskäl och dels för att säkerställa framtida kvalitet och volymer. Detta är också en del av vår strategiska plan med framåtriktade exportsatsningar”, säger Robert Löfvenmark, VD MediRox AB.

För mer information, vänligen kontakta: Robert Löfvenmark, VD, MediRox, telefon: +46 (0)155 45 44 18 MediRox AB är ett medicinteknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför reagenser och kontroller för rutinanalyser inom koagulationsdiagnostik, ett av de större analysområdena inom laboratoriediagnostik på sjukhus Företaget med huvudkontor och produktion i Studsvik utanför Nyköping bedriver forskning och utveckling i anläggningar i Linköping. Dessutom finns ett internationellt säljkontor i Stockholm. Företaget är noterat på Aktietorget.

Pressrelease Ersättningsinvestering pdf