October 19, 2016

Pressrelease Budpliktsbud

Ahead Global Investment Ltd, org. Nr 1527863, ett privat aktiebolag registrerat på Brittiska Jungfruöarna (”Budgivaren” eller “Ahead Global”), offentliggör härmed ett budpliktsbud till aktieägarna i MediRox AB, org. nr 556552-4054 (“MediRox” eller “Målbolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Målbolaget mot kontant betalning om 13,00 SEK per A-aktie och 13,00 SEK kontant per B-aktie (“Budpliktsbudet”). MediRox A-aktie samt B-aktie är upptagna till handel på AktieTorget. Läs hela pressreleasen i pdf-filen nedan.

Pressrelease Budpliktsbud pdf