February 14, 2018

Equalis användarmöte, koagulation, 2018

Den 15-16 februari 2018 finns Medirox på plats på Radisson Blu Arlandia Hotel för att delta i och ställa ut under Equalis användarmöte om koagulation.

“Equalis arbetar för att höja kvaliteten av de undersökningar som används som underlag för diagnos och behandling inom hälso- och sjukvården. Målet med vår verksamhet är ökad patientsäkerhet. Därför arrangerar vi program för extern kvalitetssäkring för bland annat laboratorieundersökningar, fysiologiska undersökningar och undersökningar med bildåtergivande tekniker. Vi arbetar dessutom med utbildning, standardisering och andra kvalitetshöjande aktiviteter.”

Läs mer här.