February 14, 2017

Årsstämmodatum 2017 flyttat.

Årsstämmodatum 2017 flyttat.

MediRox styrelse bestämde vid ordinarie styrelsemöte 2017-02-14 att årsstämman flyttas från den 27 april till den 20 juni 2017.

MediRox AB
Peter Schmid
Styrelsens ordförande

Se MediRox nyhetsbrev här: Årsstämmodatum 2017 flyttat