October 26, 2016

Ahead Global Investment Ltd:s budpliktserbjudande till aktieägarna i MediRox

Ahead Global Investment Ltd:s (”Ahead Global”) budpliktserbjudande, lämnat till aktieägarna i MediRox AB (”MediRox” eller ”Bolaget”), om förvärv av samtliga utestående aktier i MediRox i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”), liksom de avtal som ingås mellan Ahead Global och aktieägarna i Bolaget till följd av Erbjudandet, skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Läs hela erbjudandehandlingen i pdf-filen nedan.

Erbjudandehandling Budpliktsbud