March 03, 2017

Laboratorieingenjör/BMA/kemist till QC-avdelningen på MediRox AB

Som laboratorieingenjör på QC-avdelningen arbetar du med att självständigt utföra analyser på råvaror, färdiga reagens och kontroller samt utfärda tillhörande dokument. Ansvar för att instrument och analysmetoder är fungerande och uppdaterade.
Delaktighet i hållbarhetsanalyser, avvikelseutredningar, utvecklingsprojekt och valideringar. Samt att delta i arbete med att skriva och revidera rutiner och tillverknings- och analysmetoddokument. Medverka vid inspektioner på enheten. Kundbesök vid behov i avseende att hjälpa till vid tex avvikelser och när kunder behöver support med analys av våra produkter. Arbetstempot är tidvis högt och det är viktigt att du kan planera ditt arbete men ändå vara flexibel för omprioriteringar. 

Läs mer om tjänsten här

Ansökning per email till rekrytering@medirox.se senast den 30 mars 2017.